Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Odda i Hardanger, 1. august 1937

Jeg er atter her inne i styremøte i Odda Smelteverk – men dessverre for siste gang. A/S Hafslund har solgt sine interesser i smelteverket til det engelske selskap British Oxygen Co. Ltd., der har vært og er den største avtaker av den karbid smelteverket produserer. Og da Hafslund har forpliktet seg til å skaffe det engelske selskap aksjemajoriteten i smelteverket, og jeg jo har vært innvalgt i styret som representant for Hafslund, har jeg funnet det mest lojalt og riktig samtidig å stille mine aksjer til disposisjon.

Vi har jo fått en god kurs på aksjene, som henser til at vi hittil ikke har fått noe utbytte i selskapet helt siden dets stiftelse i 1924. Men de siste par år har driften av smelteverket gitt et meget godt resultat. Og den store gjeld, der var pådratt under de harde kriseår, var for største delen avbetalt, så man nå skulle kunne begynne å gi utbytte på aksjene.

Arbeidet i styret interesserte meg meget, da vi stadig var i kontakt med hele det internasjonale marked på den metallurgiske industris område og med de store europeiske syndikater, og turene hit til Odda var alltid meget hyggelige og brakte avveksling, og reisene hit og oppholdet her gav, hvilken årstid det enn var, nye skjønnhetsinntrykk.

Denne gang har vi tatt dagtoget til Haugastøl og derfra per bil over Hardangervidda helt frem til administrasjonshotellet her i Tyssedal, idet veien fra Eidfjord til Ringøy ble ferdig åpnet nå i våres. Det er et praktfullt vei­stykke langs fjorden mellom Eidfjord og Ulvik.

Jeg kan ikke si annet, enn at jeg er meget bedrøvet over nå å skulle trekke meg tilbake fra arbeidet i Odda Smelteverk.