Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 28. juli 1937

Jeg var i dag buden opp til te på Linderud for å møte et amerikansk ektepar, som hadde anmeldt en visitt, Mr. og Mrs. Hughes.

Det var et ualminnelig pent gammelt, hvithåret par, der så strålende lykkelige ut. Og når de sendte hverandre blikk, lyste der formelig forelskelse ut av deres øyne. Og de var interessert og ville ha beskjed om alt mulig.

Noen av de unge på Linderud hadde truffet noen slektninger av dem under sine studieopphold i USA, og de kom nå med hilsen fra disse. Selv bodde de i Florida og var på en liten sommertripp til Europa.

Jeg fikk til slutt rede på, at de var temmelig nygifte, og at hun ikke var noen annen enn enken efter den berømte amerikanske oppfinner og ingeniør Thomas A. Edison, som nå opplevde en indian summer.