Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 17. mars 1937

Vi hadde i går en meget belivet og morsom middag. Gjestene var den svenske minister og frue dr. Höjer, den franske minister og m''me Ristelhueber, kammerherreinne Cappelen, Harry Fett, Johan Bojer, kammerherre Cato Aall og frue fra Ulefos, oberst Hoff, fru Tinken Hjort, Anna Solberg, frk. Selma Cappelen, Hieronymus H. og Ole Stang.

De lot alle til å hygge seg godt, så de brøt ikke opp før ved midnatt.

Vi begir oss til Firenze med aftentoget mandag. Vi har fått hver vår 1. klasses kupé og har våre kupeer for oss selv under hele reisen, kun med omskifting i Berlin. Det blir noe styret, men det gjelder å gjøre reisen så bekvem som mulig for Barbara. Jeg er jo litt engstelig for, hvorledes reisen vil løpe av for henne med hennes svake hjerte. Vi reiser durch, så vi er fremme i Firenze allerede onsdag aften.