Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Odda i Hardanger, 8. mars 1937

Jeg er her inne sammen med de øvrige styremedlemmer for å gjennomgå resultatet av Odda Smelteverks drift i 1936 og gjøre i stand det regnskap, som skal forelegges generalforsamlingen.

Driften de par siste år har vært meget gunstig – og vi har kunnet tilbake­betale det meste av den trykkende bankgjeld, som vi var nødt til å stifte under kriseårene. Og forhåpentlig vil nå også aksjonærene kunne begynne å få et beskjedent utbytte av den kapital, de har investert i foretagendet. I de siden selskapets stiftelse forløpne 13 år har aksjonærene overhode ikke fått et rødt øre i utbytte av sine innsatte penger, hvilket rett hyppig er tilfelle for de så flittig utskjelte "industribaroner" og fordømte kapitalister.