Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 22. februar 1937

I dag er hele byen og dens omegn flaggsmykket i anledning av arveprinsens fødsel, og pressen gir samstemmig uttrykk for folkets store glede over den lykkelige begivenhet.

H.M. Kongen har i statsråd i dag bestemt, at arveprinsen skal hete Harald.

Bulletinen i dag om mor og barn lyder på, at tilstanden fremdeles er helt tilfredsstillende. Kronprinsessen var jo i høst utsatt for en temmelig alvorlig bilkollisjon på hjemveien til Skaugum fra Ullern kirke, så man hadde vært noe engstelig for fødselen.