Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 21. februar 1937

Miss Alice Wilson – min avdøde svigerinne Eleanors søster – har innbudt Barbara og meg til å avlegge henne et besøk i hennes villa i Firenze til påske for der å treffe sammen med mine 3 brorsønner, som jeg ikke har truffet på flere år. Vi har mottatt innbydelsen og vil benytte oss av anledningen til å farte litt rundt i Italia, hvor Barbara aldri har vært, og hvor jeg kun kjenner Nord‑Italia fra en reise i min ungdom.

Da jeg i middags kom spaserende nedover Nobels gate, ble jeg anropt av min nevø Jacob Mathiesen, der fra sin balkong meddelte meg at han nettopp hadde hatt besøk av sin venn Huitfeldt i "Aftenposten", der hadde brakt den store nyhet at kronprinsesse Märtha var nedkommet med en sønn, og at så vel mors som barns tilstand var meget tilfredsstillende.

Det vil bli stor glede overalt over, at arvefølgen i vår populære kongefamilie nå menneskelig talt synes sikret. Ti hvor meget våre kvinnesakskvinner enn har utbasunert at de nok skulle få vår grunnlov endret der hen, at også kvinner skulle kunne bestige tronen, ville det nok av det hele folk vært følt som en skuffelse, dersom det denne gang ikke var blitt født en mannlig tronarving.

Vi har telegrafert våre ærbødige lykkeønskninger til majestetene.