Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1937
Oslo, 31. januar 1937

Samtidig med sensasjonene fra Russland og de siste utslag av den russiske diktators berusede makttendens har verden også ventet på sensasjoner fra den annen store diktator, Hitler, der i dag har holdt sin lenge bebudede tale i den såkalte "Tyske Riksdag". Denne tale bød imidlertid ikke på de vanlige sen­sasjoner fra der Führer, når han griper ordet, og som regelmessig bringer uro og nervøsitet i sitt følge. Der Führer uttalte tvert imot, at nå var over­raskelsenes tid forbi. Riktignok gjorde han krav på kolonier for Tyskland, men efter talen å dømme var dette ment som fjernere fremtidsmusikk.