Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 4. desember 1936

Var igjen i middag sammen med kongen hos Hieronymus og Minka Heyerdahl. Man kunne i alle fall ikke merke noe på ham av, at skandalene i det engelske kongehus hadde tatt på ham. Kong Edwards navn ble selvfølgelig ikke nevnt – kong Haakon var i et ypperlig humør og spøkefull som alltid.

Ved kaffen fortalte han at professor Fredrik Stang hadde vært i audiens hos ham for å innby ham til som vanlig å overvære den høytidelige utdeling av Nobels fredspris. Da kongen hadde svart at han ville betenke seg og ikke kunne gi noe endelig svar straks, var professor Stang blitt meget forbauset og fremholdt, at det ikke hadde hendt, at kongen siden sin regjeringstiltredelse var uteblitt fra denne fest. Hvortil bemerket kongen at ingen av de tidligere utdelinger hadde vært av ren politisk karakter og vakt en storm av forbitrelse i et stort land, med hvem vi sto i vennskapelig forbindelse. Han ville derfor konferere med sin regjering og dens utenriksminister, førenn han traff noen definitiv bestemmelse med hensyn til dette spørsmål. Et efter min mening helt korrekt og forstandig svar. (Efter forlydende hadde utenriksminister Koht sagt til kongen, at han ikke fant, at der var noen nødvendighet for, at kongen var til stede. Han uteble i alle fall fra prisutdelingen.)