Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 10. desember 1936

Den engelske premierminister Mr.Baldwin har i parlamentet redegjort for sine forhandlinger med kongen om dennes ønske om å inngå ekteskap med Mrs. Simpson, og de svar han på regjeringens vegne har gitt sin konge. Verdigere, mer taktfullt og lojalt kunne ingen statsmann fremholdt sin oppfatning – uten bebreidelser og uten bitterhet mot noen. Det var en i sannhet beundringsverdig oratorisk prestasjon – en av de taler, der vil bli minnet i landets historie. Den fikk også den varmeste tilslutning fra hele underhuset – ikke minst fra Arbeiderpartiet og dets ledende menn. Kongen lotes intet valg; i tilfelle han ville sette sin ekteskapsplan igjennom, ville han måtte frasi seg tronen.

En hel verden ventet i spenning på kongens endelige avgjørelse. Og det vakte megen sorg og skuffelse, da kong Edward 8 valgte å abdisere. Han hadde mange egenskaper, der ville ha gjort ham til en god konge for sitt land, og han hadde den charme, der ville sikre ham en sjelden popularitet overalt, hvor han viste seg. Hans medfølelse med alle dem, der levde på skyggesiden, og hans forståelse av det riktige i å forbedre livsvilkårene for arbeiderne, sikret ham en sjelden sympati også i det brede lag av befolkningen. Broren, hertugen av York, der skal bli hans efterfølger, er vel den minst populære og også – efter hva der sies – den minst begavede av kong Georg 5s sønner. Men han vil sikkert også bli en lojal og pliktoppfyllende monark som sin far.