Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 7. november 1936

På den dag forleden, da Peter Solberg ville ha fylt 70 år, om han hadde levd, hadde Anna Solberg og hennes sønn Adolf samlet Peters beste venner til en stemningsfull fest. Det var ingen sørgehøytidelighet, men et lystig og muntert samvær mellom Peters venner og hans enke og barn. Der ble ikke holdt noen minnetale, men den eldste datter Louise leste den versifiserte meget morsomme og spirituelle tale, som avdøde professor Axel Holst holdt til Peter på sølvbryllupsdagen.

I går hadde Emil Gamborgs 2 unge sønner samlet noen av Emils gamle venner til en middag på Emils fødselsdag, den første efter hans død. Emils venn og svoger pastor Haakon Arnesen holdt en kort og stemningsfull liten tale til Emils minne og jeg talte for de unge.

Det var en vakker tanke av de unge sønner å samle vennene som så mange ganger i Emils levende live til en fest den 6. november. Og det viser at der hos de unge av i dag – bak det ytre noe harde skall – banker varme hjerter, og at de gjerne vil bevare båndet, som knytter familien til oss eldre.