Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 4. november 1936

Jeg er nettopp kommet tilbake fra en reise til Odda, hvor det ennå var forholdsvis sommerlig med blomster i hagene. Vi hadde hver dag friske roser på spisebordet, plukket i hagen.

-----

I går var jeg i den årlige middag, som Glommens Brukseierforening holder i forbindelse med generalforsamlingen. Blant gjestene var finansministeren, statsråd Indrebø. Ved kaffen fortalte han meg, at han om en 14 dagers tid ville gå av som finansminister for å overta sin gamle stilling som general­direktør for Oslo Lysverker. Da jeg sa at jeg syntes det var rimelig, at han heller ville tilbake dit, sa han at han ikke ville ha gått sin vei, hvis Arbeiderpartiet hadde fått flertall, da det var en del ting, han gjerne ville ha trumfet igjennom, mens han ennå var oppe i politikken. Hvilke saker han siktet til, ville han imidlertid ikke ut med.