Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 16. oktober 1936

Som vanlig tilbrakte jeg valgaftenen i Norske Selskab, hvor jeg ellers meget sjelden er. Der innløper jo alle telegrammer om valgresultatene, eftersom de kommer til telegrambyrået. I år hadde man også fått stortingsmann, Høyres tidligere generalsekretær byfogd Harald Gram, til under fellesspisningen å gi orienterende oversikter på grunnlag av valgtelegrammene.

Til å begynne med syntes det, som om Arbeiderpartiets fremgang var rent overveldende omtrent overalt, men byfogd Gram trøstet med, at det formentlig allikevel ikke ble så mange stortingsmandater, partiet ville vinne, og at der ennå, da jeg forlot klubben, ikke var utsikt til at Arbeiderpartiet ville få flertall.

Morgenavisenes valgoppgjør viser at Arbeiderpartiet til tross for stor fremgang i stemmetall, formentlig kun vil vinne et par mandater, og at det er helt sikkert at det ikke vil kunne få flertall i Stortinget, hvilket partiet selv før valget gikk ut fra som noenlunde sikkert.

Av de andre partier har også Høyre hatt en ganske bemerkelsesverdig fremgang, og vil det øke sin stilling på Stortinget med en 7 à 8 stemmer.

De andre partier er gått tilbake, og de to partier, der på forrige storting hadde hver sin enslige representant, det Frisinnede folkeparti og Samfunnspartiet, synes helt utslettet, medens det tredje parti, der sist hadde en representant, det vestlandske Kristelig folkeparti, har økt sitt antall til 2 representanter.