Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 2.oktober 1936

Sveits'' og Hollands standhaftighet varte ikke mange dager. Også disse land er nå skridd til devaluering av sin franc og sin gylden. Kun Tyskland er nå tilbake. Og dette lands finanser og finanspolitikk er jo så særegen, at man ikke kan regne med den tyske Reichsmark på samme måte som med andre lands pengesystemer.