Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 22. januar 1936

Kong Georg av England er avgått ved døden. Han har lenge vært mindre rask, og de store veksler feiringen av hans regjeringsjubileum i fjor dro på hans helbred, har vært for meget for ham. Efter et kort sykeleie sluknet livet langsomt ut.

Kong Georg 5 var som konge ingen betydelig statsmann – hverken som sådan eller som livskunstner kunne han sammenlignes med sin far Edward 7, men han var en til det ytterste korrekt og lojal konstitusjonell konge, der med aldri sviktende troskap oppfylte alle sine plikter som konge. Han var en hjemmets mann og han satte personlig liten pris på den pomp og prakt, som engelsk tradisjon og hoffetikette krever av rikets første mann, men han bøyde seg for disse krav. Uten noen som helst glimrende egenskaper hadde han forstått å vinne sitt folks hjerte, hva han fikk utvetydige beviser for ved sitt jubileum i fjor. Den engelske konge er det mektige britiske imperiums faste midtpunkt og symbolet på dets makt.

Vår dronning, der nylig mistet sin kjæreste søster prinsesse Victoria, har med kong Georg mistet den siste av sine søsken og er nå den eneste gjenlevende av kong Edward 7s barn.

Hele kongefamilien vil reise over til England for å være til stede ved begravelsesseremoniene i London og Windsor.