Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1936
Oslo, 14. februar 1936

Jeg har sammen med de øvrige styremedlemmer vært inne i Odda for å gjennomgå årsregnskapet og kom i morges tilbake efter en i alle deler vellykket tur.

Årsregnskapet viste et meget gunstig resultat, så vi kan få avskrevet en hel del av de debetposter vi hadde å trekkes med efter de vanskelige kriseår, og få gjort de amorteringer, som de senere års lite lønnsomme drift ikke hadde gitt oss anledning til.

Og det ga oss også mot til å gå til den modernisering av vårt karbidanlegg, som lenge har vært planlagt og som skulle redusere produksjonsomkostningene betraktelig.

De bedrede tider øver på mange måter sin psykologiske virkning. Hvis den politiske tillit var mer utpreget, ville næringslivet utvilsomt vise enda mer fremgang, enn det gjør.