Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 31. desember 1935

Den bedring i det økonomiske liv, der var å spore allerede i 1934, har fortsatt i 1935 og må vel endog sies i dette år å ha vært enda mer utpreget.

Men spørsmålet er, hvorvidt ikke de økonomiske oppgangstider, der spores overalt i verden, skyldes de kolossale rustninger, som med feberartet iver foregår overalt i disse tider, og særlig i Tyskland.

Arbeiderpartiets valgparole ved det siste stortingsvalg, "Hele folket i arbeid", synes, tross at det nå er kommet til makten, like langt fra å kunne realiseres. Man kan ikke – som Arbeiderpartiet tror – bevilge seg bort fra arbeidsløsheten. Å utpine folket med skatter vil aldri kunne føre til målet – og dette blir jo den nødvendige konsekvens av alle disse krisebevilgninger.