Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 20. november 1935

Folkeforbundet har fra den 17. ds. satt de økonomiske sanksjoner mot Italia i kraft. Når unntas Østerrike og Ungarn, der jo er å regne som Italias vasaller, var samtlige stater der er medlemmer av Folkeforbundet enige om å gå til dette skritt. De nevnte stater stemte ikke. Hvis dette ikke nytter, skulle det neste skritt være militære sanksjoner – men da faller nok mange av folkeforbundsmedlemmene fra.

Men selv enigheten om de økonomiske sanksjoner må virke ganske imponerende, særlig når man betenker de store offer, der er forbundet hermed for mange av statene, der jo ikke har noen som helst egeninteresser i denne krig, men alene gjør det for å hevde rettens og rettferdighetens moralske krav.

Italia har fremdeles krigslykken med seg – etiopierne hevder at den italienske fremgang skyldes deres masser av aeroplaner og deres benyttelse av bomber med giftig gass, der fullstendig demoraliserer den innfødte befolkning. Det er jo vedtatt, at giftige gassarter ikke må benyttes i kriger for frem­tiden, men gjorte løfter og underskrevne traktater er jo fremdeles "scrap of paper" for mange makter. Det er alene brutaliteten, der seirer og har suksess i vår tid.