Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 13. november 1935

Den årlige store herremiddag på Munkedammen for kongen løp av stabelen i går. Den var meget belivet, og kongen var som vanlig i godt humør.

Jeg hadde plass ved bordet ved siden av kongen, der var meget underholdende. Også krigen mellom Italia og Etiopia, som jo fanger hele verdens oppmerksomhet og interesse, var selvfølgelig på tapetet. Til tross for den fremgang Italia har hatt inntil nå på krigsskueplassen, trodde kongen ikke at der derav kunne sluttes noe med hensyn til krigens endelige utfall.

Jeg spurte kongen om H.K.H. kronprinsessen, og om hun var kommet seg noe efter den store sorg ved dronningen av Belgias død. Kongen sa at hun hadde vanske­lig for å komme over dette sjokk. Rett som det var falt hun sammen og var borte i sine egne tanker.

Jeg ble også kalt til H.M.s kortbord sammen med verten og general Aavatsmark. Jeg hadde dessverre noen elendige kort hele aftenen.