Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 28. november 1935

I en middag hos Hieronymus Heyerdahl i går for kongen takket Hieronymus ved slutten av middagen kongen for, at han hadde vist dem den ære å besøke dem og nevnte også, at det i disse dager var 30 år, siden kongen kom til Norge. Jeg hørte da kongen si hen for seg: "Det har vært 30 lange år". Hva han mente dermed er ikke godt å si.