Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 17. mars 1935

I forgårs var jeg i en middag på Hotel Bristol, som Christiania Tømmerdirektion og Glommens Brukseierforening gav i anledning av at en stor prosess om Mjøsreguleringens skadevirkninger for tømmerfløtingen var blitt ordnet i minnelighet efter mange års kamp.

Det var en middag som i langt forsvunne dager med altfor megen mat og altfor mange viner og en uendelig lang bordscene, hvor talene flommet.

Ved kaffen var jeg sammen med Indrebø – generaldirektøren for Oslo Lysverker – og Arne Meidell, Borregaards nye og unge generaldirektør, da det kom telefon­beskjed om at ministeriet Mowinckel, hva vi jo alle visste ville skje, var felt i Stortinget i aften ved en fellesaksjon av Arbeiderpartiet og Bondepartiet – den besynderligste og mest underlige allianse, man vel skulle kunne tenke seg. Indrebø skal sikkert inn i den nye arbeiderregjering, som det nå er gitt vil bli dannet. Meidell sa til Indrebø at den nye regjering, således som sakene sto, vel ville bli meget moderat så vel ved sin sammen­setning som ved sin politikk, hvortil Indrebø straks svarte at det kunne han ikke tenke seg. En arbeiderregjering sviktet ikke sitt program.