Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 18. mars 1935

Den engelske utenriksminister John Simons planlagte besøk hos Hitler i Berlin måtte utsettes, da "Der Führer" hadde pådratt seg en alvorlig forkjølelse, der nødvendiggjorde, at han holdt seg i ro på sitt sted i de bayerske Alper.

Telegrammene melder nå at Hitler har benyttet sin sykdomstid til å fatte viktige beslutninger. Ved beslutning av 15. mars er alminnelig verneplikt igjen gjennomført i Tyskland – og der skal stilles på bena en hær på 500 000 mann, hvilket formentlig allerede er gjort.

Den engelske utenriksminister – hvis besøk i Berlin var utsatt til 25. mars – skulle stilles like overfor et fait accompli. Hitlers beslutning gjennomføres, mens man overveier betingelsene for opphevelse av Versailleskontraktens bestemmelser vedkommende Tysklands væpning. At denne egenmektige beslutning er et eklatant brudd på Versaillesfredens bestemmelser kan ikke være tvilsomt, om man enn godt kan forstå Tysklands irritasjon over seierherrenes forhaling gjennom år av bestemmelsene om nedrustning.

Det forlyder, at Mr. Simon vil gjøre gode miner til slett spill og avlegge det utsatte besøk i Berlin, ledsaget av lordseglbevareren Mr. Anthony Eden, der av alle ansees som "the coming man" i britisk utenrikspolitikk. Mr. Eden skal fra Berlin reise til Moskva, Warszava og Prag for å konferere med disse lands utenriksministre.