Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 18: 1935
Oslo, 15. februar 1935

Da jeg i går aftes kom hjem fra et styremøte i Odda Smelteverk, lå der en lapp på bordet til meg fra Barbara, der var i dameselskap, om at Kai nettopp hadde fortalt at han skulle utnevnes til byråsjef i finansdepartementet i statsråd i dag. Det var en overraskende og gledelig nyhet for oss. Han har jo kun vært i departementet 4–5 år, og da der var 10–12 1. sekretærer, der hadde ansiennitet foran ham, har han jo gjort en hurtig karriere. Men han har også hengt ordentlig i de år, han har vært i finanskontoret. Under hele budsjett­behandlingen fra i oktober til januar har han nesten ikke kunnet ta seg fri noen aften, og selv nå midt i juledagene måtte han ned på kontoret om formiddagen. Og i et par uker måtte han stille på kontoret kl. 7 om morgenen. Men han har hatt en meget interessant og lærerik stilling – han har således gjennom flere år deltatt i regjeringens konferanser om budsjettet. Heldigvis får han nå et roligere, om enn ikke så interessant arbeid som sjef for Statens regnskapskontor.