Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1934
Oslo, februar 1934

Døden gjør stadig innhogg i vår gamle vennekrets. Denne gang har den rammet en av de yngste av oss, fru Mosse Gamborg, min gamle ungdomsvenn advokat Gamborgs hustru. Hun var det gladeste og mest livsfriske menneske, man kan tenke seg, inntil hun for et par år siden ble angrepet av vår tids svøpe – kreften, og det vil virkelig bli et tomrom efter henne i vennekretsen.