Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 6. november 1930

Jeg var i går i middag på Munkedammen til ære for kongen.

Ved kaffen kom majesteten bort til meg og vi hadde en samtale, som varte nesten en stiv klokketime. Som vanlig dreide samtalen seg vesentlig om politikk og om valgutfallet i særdeleshet. Jeg kunne ikke la være å fortelle kongen advokat Karl Johanssens (Arbeiderbladets utenrikspolitiske redaktør) uttalelse til Worm-Müller, da han traff denne dagen efter valget, og som Worm-Müller fortalte meg i selskapet hos Harry Fett.

Som bekjent spilte arbeiderledernes religionsfiendtlighet, som de høylytt har gitt til kjenne, en viss rolle under valget. Og da Johanssen traff Worm-Müller, efterat valgresultatet forelå, sa han til denne: "Nå må vel kongen henvende seg til den Hellig-Ånd med anmodning om å danne ministerium, for det er jo religionen, som har seiret ved valget." Kongen moret seg meget over uttalelsen.

Kongen var meget opptatt av "Lilleborgkonsesjonen", og hvorledes det ville gå regjeringen i dette spørsmål, hvor Venstres organ her i byen "Dagbladet" jo har inntatt et desidert standpunkt mot regjeringen og særlig mot handelsministeren L. Oftedal, som later til å ha vært den drivende kraft i ordningen med margarintrusten. Det var lett å forstå, at kongen setter statsråd Oftedahl meget høyt, og at han anser ham som den dyktigste og den største kraft i ministeriet Mowinckel, hva han vel utvilsomt også er.