Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1930
Oslo, 30. oktober 1930

Nationaltheatret gir for tiden Shakespeares "Sommernattsdrøm" i ny oppsetning, og forestillingen trekker fullt hus, hva som synes å tyde på, at det meget baktalte publikum ikke er så slett og helt uten smak for det virkelig gode, som theaterlederne gjerne vil gjøre det til.

Stykket er smukt oppsatt, og man har sluppet ungdommen til, og de klarer det og forlener stykket med den charme, som skal til for å skape den rette stem­ning, selv om de mangler noe av rutinen. Men man savnet fru Dybwads Puck, som hun jo som ingen annen forstod å gjøre til ét med hele sommernattens underfulle trylleri og poesi. Men det var jo gitt, at alderen nå hadde gjort det umulig for henne å illudere i rollen. Fru Hald, som hadde overtatt rollen, var ganske flink, men gnisten manglet.

De skuespillere, som man hadde betrodd den komiske del av stykket, tok altfor massivt på sine roller og formådde ikke å få humøret frem hos tilskuerne.

Mendelsohns praktfulle musikk til stykket lød underlig matt under kapellmester Halvorsens søvnige ledelse.