Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 17: 1928
Oslo, 19. februar 1928

Barbaras helbred går nå jevnt fremover. Dessverre har imidlertid gikten, som nesten var forsvunnet under hennes sykeleie, igjen begynt å plage henne, så hun har vanskelig for å gå noe videre.

Allmennbefinnendet er imidlertid så bra, at hun har kunnet være med til et par selskaper i det siste.

-----

I går var vi således i en middag i det svenske ministerhotell. Minister Höjer og frue er begge meget tiltalende og jevne mennesker, helt fri for diplomatenes mindre tekkelige sider.

Det var foruten oss omtrent kun corps diplomatique og hoffet, hvoriblant den nye overhoffmesterinne fru Borghild Anker, som later til å være fornøyd med sin stilling, og som visstnok også forstår å fylle den.

Jeg hadde den polske ministers frue, madame Malicewska[sic], til bords. Hun var intet for øyet, men ganske underholdende og interessert også utenfor spørsmål om karriere, sosietet og deslike.

Legasjonens kjøkken var også utmerket.