Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Berlin, 3. mai 1927

Vi kom hit i går på gjennomreise – Barbara til badet Piestany, tidligere i Ungarn, nå i Tsjekkoslovakia, for å søke å få sin reumatisme helbredet, og jeg til mitt kjære Karlsbad.

Jeg har nettopp fulgt Barbara til Friedrichstrasse Bahnhof, hvor hun tok nattekspressen over Breslau, og jeg drar videre i morgen tidlig. Gud gi, hun nå kommer vel frem. Det er en lang reise med skiftinger av tog for å komme frem til Piestany, der ligger nede i Slovakia, omtrent like langt fra Wien som fra Budapest, omtrent 4 timers reise fra hvert av stedene.

Vi har benyttet dagen til shopping. Da jeg kom hit, oppdaget jeg, at jeg hadde glemt alt undertøy, så jeg syntes, det var best å skaffe meg det her. Og det var en ren finansoperasjon. Prisene på den slags ting er kun omtrent 1/4 av dem hjemme. Også alt annet er utrolig billig hernede, når man kommer fra Norge, der vel snart er det dyreste land i Europa. Og hvor var alt dyrt her i Berlin i 1924!

Vi spiste vår lunch hos Buchhardt(sic!) i Französiche Strasse. Det var visstnok meget godt, men sto ikke på høyden med, hva det var i gamle dager. Jeg hørte senere, at Buchhardt selv var blitt ruinert på feilslagne vin­spekula­sjoner, og at restau­ranten nå var overtatt av Kempinsky, verten i det store etablissement i Leipziger Strasse.

Da Barbara skulle reise kl.11, fikk vi ikke anledning til å besøke noe teater, men reiste ut til et stort nytt kino, der ligger i et stort nytt kompleks "Europa" ved Anhalter banegård, og som er bygd i en del av hagen, der tidligere tilhørte prins Albrechts palé.

Da jeg gikk hjem fra banegården, var Friedrichstrasse og Unter den Linden, hvor folkelivet før pulserte som sterkest på denne tid, nesten øde. Alt liv og særlig nattelivet er nå flyttet over til Westen i kvarterene ved Kurfürstendamm.