Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 24. april 1927

Jeg fikk i dag av den franske minister her oversendt en medalje, preget av Alliance Française''s hovedavdeling i Paris, for å utdeles til dem, der i de forskjellige land har gjort mest for foreningens fremgang.

Medaljen, der er i "vermeil" er meget pen – som medaljører når ingen de franske kunstnere – og vil være meg et kjært minne om "forna dar".