Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1927
Oslo, 24. februar 1927

Norges Banks direktør, herr Rygg, har som vanlig samtidig med fremleggelsen av årsregnskapet, holdt sin store årlige tale om den finansielle situasjon og seddelbankens virke og stilling. I år var den ikke så dunkel og omsvøpsfull som vanlig – idet man tidligere som regel kun har fått orakelsvar. Det fremgikk av talen, at målet nå måtte være å bringe kronen opp i pari innen en ikke altfor fjern fremtid, og at man hadde både vilje og makt til å holde den der.

De regnskaper, der nå skal fremlegges av landets handels- og industriselskaper vil sikkert klarlegge, hva kronestigningen i et hurtig tempo har kostet norsk næringsliv. Nå vel – de ofre er brakt – og de næringer, der har overstått krisen, kan kanskje ved intenst arbeid og gjennomført sparsommelighet arbeide seg oppover igjen. Skulle kronen igjen svikte, ville det bli håpløst og formentlig ende i kaos.

Forsåvidt har direktør Ryggs tale kunnet virke beroligende.