Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1926
Oslo, 4. januar 1926

Vi er nå hjemme igjen efter å ha tilbrakt en hyggelig nyttårshelg på Losby. Foruten oss var gjestene Kathrines brødre og nevøer de unge Martens, hennes søsterdatter Rosa Martens, frk. Kielland (justis­sekretærens datter), Wilhelm Nicolaysen og hoffdame fru Fredrikke Nicolaysen samt deres svigerbarn, de unge Johnny Grans fra Bergen.

Nyttårsaften fikk vi ved årsskiftet gjennom høyttaler først pastor Lundes stemningsfulle preken, fulgt av klokkeklangen fra Liberty Bell, og ved 1-tiden kom høytidelighetene ved årsskiftet i London med først den engelske God save the King og derefter Marseillaisen. Vi kunne også tydelig høre folkemassenes jubel.

Det er snart intet som er umulig med vår tids mange tekniske vidundere.

Vi har også nå fått radioapparat her hjemme – men kun et alminnelig krystallapparat, som Barbara stadig gjør bruk av.