Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 28. desember 1925

Julaften var vi ute til te hos Marie og Kai i deres lille hjem på nedre Skøyen, hvor der var juletre for barnebarna, og derefter gikk vi hjem til oss til aftens, hvor også min bror Jakob var.

Der er i år en masse snø, og da vi gikk ut til Skøyen i den kalde klare luft med masser av tindrende stjerner, hadde vi riktig følelsen av en gammel god norsk julaften, og det er det lenge siden, vi har hatt.

1. juledag var der middag på Linderud for gamle og unge med dans efterpå, og i går hadde vi hele familien her hos oss, hvor der også ble danset.

Nyttårsaften reiser Barbara, Sisine og jeg til Losby for å tilbringe nyttårshelgen der, mens Marie og Kai drar til Thomas Stangs i Odalen.

-----

1925 har vært et vanskelig år, og der er ikke synderlig tegn til, at det kommende år vil bli bedre. Den ene bedrift stanser efter den annen. Overalt foretas der innskrenkninger. Skal vårt næringsliv kunne holde seg oppe i den knivskarpe kon­kurranse – ikke minst eksportindustrien, der også har vanske­ligheter med den stigende krone og de usikre valutaforhold i det hele – må arbeidslønningene ned i forhold til det nå­værende prisnivå ved tariffenes utløp kommende år. Så har allerede funnet sted i andre land, men jeg er redd for, at det her i Norge ikke vil gå uten kamp og streiker. Arbeiderne her har ingen leder, der har noen makt, og som kan øve sin inn­flytelse i modererende retning. De 3 arbeiderpartier søker kun å overby hinannen i vidtgående fordringer.