Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 2. desember 1925

Locarno-overenskomsten er i går underskrevet i London av re­presen­tanter for alle signaturmakter, og dermed må vel den i oktober trufne overenskomst anses som et fait accompli, til­ tross for at den ennå ikke formelt er godtatt av alle parla­menter.

Og hermed er da det første skritt tatt til å gjenoppbygge fred og forståelse mellom folkene efter den grufulle krig. Men det er sikkert langt igjen, om det enn er så at "c''est le premier pas, qui coûte".