Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 21. november 1925

Den engelske enkedronning Alexandra, vår dronnings mor, er avgått ved døden på Sandringham slott.

Dronning Alexandra var i høy grad elsket av det engelske folk. Hennes skjønne og sjarmerende personlighet, hennes alltid korrekte og lojale holdning og ikke minst hennes store vel­gjørenhet og aktive arbeid for alle dem, der hadde det ondt i livet, hadde vunnet henne alle hjerter.

Mens den monarkiske følelse overalt ellers i Europa synes å være sterkt avtagende, er den i England heller i stigende. Den kommende konge, prinsen av Wales, er jo formelig en avgud for det hele folk, som følger ethvert av "Prince Charmings" skritt med den dypeste interesse.