Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Tyssedal, 1. august 1925

Vi har holdt styremøte i Odda Smelteverk her inne i Tyssedal. Fabrikkene er nå i full sving, men som det som regel er til­felle i begynnelsen, knirker det jo litt her og der, og særlig har ferrosilisiumproduksjonen, der ikke tidligere har vært drevet i Odda, og hvormed ingeniører og arbeidere derfor ikke har vært fullt fortrolige, forvoldt oss en del vanskeligheter.

Men hva der skaffer oss større ulemper, er den norske krones plutselige stigning, der bringer forstyrrelse i alle våre be­reg­ninger, og som sikkert vil bevirke, at vi går glipp av den fortjeneste på driften, vi efter det på en lavere kronekurs beregnede resultat, trodde å kunne regne med.

De øvrige styremedlemmer reiste allerede tilbake til Oslo i middags, men jeg er blitt tilbake med direktør Høy, da jeg gjerne vil benytte det herlige sommervær vi fremdeles har, til å farte litt omkring og nyte denne vidunderlige natur.

I aften har Høy og jeg vært gjester hos direktør Bruce og frue, der har fått den av det tidligere Albyselskap for den bekjente svenske metallurg dr. Peterson ovenfor Odda oppførte villa til bolig. Villaen er bygd efter tegning av min artiumskamerat professor Jens Kielland og er holdt i gammel norsk bondestil. Særlig hallen med sine vakre og rike treskjæringer virker imponerende om enn noe kald.

Villaen er omgitt av en stor hage og park, og da vi vandret rundt i den i den lune sommeraften med utsikt ut over Har­dangerfjorden og med solnedgang over fjellene og isbreene rundt om, hadde vi et uforglemmelig syn.

Litt nedenfor villaen har dr. Petersons venner reist en bauta­stein med hans portrettmedaljong til minne om denne fremragende pioner på metallurgiens område, der fikk en så tragisk skjebne.