Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Gausdal Sanatorium, 24. august 1925

Efter 2 års fravær tilbringer jeg på ny min ferie her oppe på gamle, kjære tomter, og denne gang har jeg vært begunstiget av det herligste fjellvær, så jeg hver dag har kunnet få en god, lang tur i fjellet. De første 4–5 dager var jeg sammen med Barbara, der hadde vært her siden de første dager av juli og hadde vi det riktig hyggelig. Sørgelig at hennes ben fremdeles er så dårlige, at hun ikke kan følge med på noen lengre turer.

Her er ikke mange mennesker i år – de fleste av dem de gamle stamgjester, der hvert år søker hit opp. De dårlige tider holder mange borte, og de som kommer her, har ikke råd til å bli så lenge, som de ellers pleier.

Mine feller på turene er som regel minister Irgens, advokat Henrich Steffens og generalkonsul Leif Bøgh fra Antwerpen. Med disse og avveks­lende dr. Cammermeyer og den svenske häradshöf­ding von Sydow, sjefen for den svenske arbeidsgiver­forening, får jeg meg også regelmessig et parti bridge.