Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 19. juni 1925

I dag da jeg på min fødselsdag kom ned til frokost, brakte avisene meg den beste gave, jeg kunne ønske meg – efterret­ningen om at Roald Amundsen og hans feller var kommet tilbake til Spitsbergen – alle uskadde.

Riktignok har de på sin ferd ikke vært til den geografiske nordpol, men de har vært så nær ved den, at der sikkert ikke ville kunnet vært erhvervet synderlig større resultater for vitenskapen, om de var kommet helt til polpunktet.

Begeistringen i byen i dag har vært stor – alle flagg var heist til ære for de tapre forskere. Allerede ved, hva man nå har fått å vite, står det klart, at de har gjennomgått utrolige lidelser og at de har ført en kamp mot elementene, som mange ganger har måttet synes nesten håpløs for dem.

På ny har Amundsen brakt ære og heder for sitt land og det norske flagg, og Norges navn vil ennå en gang gå over verden som et av de land, hvor mot og dådskraft ennå trives.