Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 12. juni 1925

Ennå har man intet hørt fra Amundsens ekspedisjon. Man trodde sikkert, at man, hvis alt gikk godt, ville ha den tilbake senest 14 dager efter starten. Intet under, at hele det norske folk lever i engstelse, og at spenningen tiltar for hver dag. De lærde mener imidlertid, at der ennå ikke er noen alvorlig grunn til engstelse, og vi får inderlig håpe, at de har rett.