Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, mai 1925

Barbara er reist til kuranstalten Montebello ved Helsingør, der ledes av den bekjente overlege Faber, for å søke helsebot for sine dårlige ben. Hun har vært så dårlig i vinter, at hun nesten ikke har kunnet gå og mest har måttet holde seg inne. På Montebello får hun daglige bad og massasje. Gud gi nå, at hun måtte komme seg.

Vi har for tiden besøk av Heddie Wetlesen, Marie Gleditschs datter, der skal være her en måneds tid. Hun er så elskverdig og livlig, at det liver opp i huset.