Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 22. mai 1925

Roald Amundsen har alt i lengre tid befunnet seg på Spits­bergen for – når værforholdene tillot det – å begi seg avsted på den dristige ekspedisjon med aeroplan å søke å nå Nordpolen og avvriste de ennå ikke utforskede egne om polen dets hemmelig­heter.

I dag melder telegrafen at Amundsen har startet, da værfor­holdene var tilstrekkelig gunstige. Hele den siviliserte verden vil i spenning avvente efterretningene fra Amundsen og hans feller, og alle nordmenns beste ønsker følger dem på ferden.

Roald Amundsen har i de senere år hatt så meget motgang – og dessverre også følt atskillig kulde slå imot seg – endog fra landsmenn, at en mindre kraftig og utholdende natur sikkert ville ha gitt opp. Vi må derfor håpe, at hans mot og ube­tvinge­lige energi dennegang må få sin belønning.