Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Oslo, 3. mai 1925

I dag ble Kai og Maries sønn døpt i Ullern kirke, hvortil de nå sogner, av presten Hertzberg og fikk i dåpen navnet Kai Arthur. Faddere var Barbara, gamle fru Plahte på Høvik og Maries søster Mabel Butenschøn, samt Barthold Butenschøn senior og junior og Kais fetter og venn cand.jur. Erich Mathiesen.

Efter dåpen hadde vi lunsj hjemme hos oss for den nærmeste familie.