Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Paris, 3. mars 1925

I går mens jeg flanerte i rue de Rivoli før dejeuner traff jeg kommandør Gade, der er her nede som gjest hos sin fetter, den nå amerikanske Mr. John A. Gade. Denne, der opprinnelig er arkitekt, ble under krigen medlem av den amerikanske relief-kommisjon i Belgia – sine inntrykk herfra meddelte han i et foredrag, han holdt i Kristiania til inntekt for foreningen "Pour les pays envahis", i hvis styre Barbara satt. Efter krigen var han Amerikas representant i en av de nye baltiske småstater for en kortere tid, reiste så tilbake til Amerika, hvor han ble tilknyttet den Morganske finansgruppe. Som finansmann var han nylig i Oslo for å konferere med kommunen om det nye kommunallån. Han har kjøpt seg et historisk slott i nærheten av Paris for å tilbringe sommeren der med sin familie, og kommandøren hadde vært der oppe sammen med ham i anledning av en middag, den nye slottsherre hadde gitt for dem ved slottet liggende landsbys autoriteter – curien, maire''n osv.

Kommandør Gade hadde benyttet sitt parisopphold til å oppsøke noen av de sjøoffiserer, som han hadde tjenestegjort sammen med i den franske marine da han var ung offiser. Han var forferdet over, hvor alderen hadde tatt på dem alle; krigen, og ikke minst at de nesten alle hadde mistet en eller flere sønner i krigen, hadde tatt så sterkt på dem at de så ti år eldre ut, enn de virkelig var.

Jeg inviterte Gade med til frokost hos Drouant, hvor vi hadde det meget hyggelig.

Jeg har benyttet de siste aftener, jeg er alene her, til å besøke et par teatre – Grand-Guignol og Théâtre de Paris i rue Blanche.

Jeg har tilfeldigvis under mine tidligere opphold her aldri kommet til å gå i Grand-Guignol, teateret med redsels­dramaene, der imidlertid alltid har en viss litterær karakter, og hvor der spilles god scenekunst. Forestillingen besto av ikke mindre enn 5 småstykker. Et énaktsdrama av Fabien Sollar, Sur la lande, der foregår i et fattig bondehjem med alkohol­isme og mord, kunne – fortrinnlig spilt som det ble, og med en eiendommelig forfattet dramatikk tross ordenes enkelhet og uten noen store fakter hverken fra forfatteren eller skue­spillernes side – ikke unnlate å gjøre et sterkt inntrykk.

I den eneste kvinnelige rolle – den fortrykte bondekone, der lever i en stadig redsel for, hva mannen i sin stadige drukkenskap kan finne på av ugjerninger – var Mme Yvonne Gonzalves helt fortreffelig.

Det stykke, der skulle være aftenens piéce de résistance, en dramatisering av Maurice Renards novelle "Le Rendez-vous" og som oppførtes under tittelen L''amant de la mort, efterlot derimot – til tross for hypnotisering, morfininnsprøyting, mord og hallusinasjoner – ikke noe større inntrykk.

I Théâtre de Paris så jeg den meget omtalte og beundrede russiske skuespillerinne Vera Sergine i Charles Mérés skuespill La Tentation.

Madame Sergine spiller på fransk, men den utenlandske aksent var til sine tider atskillig merkbar. Hun har et praktfullt ytre – høy, slank og med et regelmessig ansikt, der beherskes av de store, mørkblå øyne med et eget vemodig uttrykk. Hun behersker også til fullkommenhet all scenekunstens teknikk – men hun mangler efter min mening det vesentlige: sjelfullhet.

Stykket var et av de vanlige elskovsdramaer, men til en forandring knyttet den psykologiske interesse seg – i alle fall efter min mening – ikke til den kvinnelige hovedperson, men til den ulykkelige elsker, og i denne rolle ytet Mr. Henri Rollan et spill, der betok meg ganske annerledes, enn Vera Sergine formådde.