Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1925
Paris, 1. mars 1925

Vi har foreløpig endt våre forhandlinger med ledelsen av St. Gobain uten å kunne komme til noen enighet, da vi enn ikke kunne produsere vår cyanamid til de priser, den kommersielle ledelse fant å kunne by oss, og dermed er også projektet om startingen av et anlegg for fabrikasjon av Vitagate i Odda foreløpig skutt ut i det blå.

Mine kolleger i styret er i dag reist over til London for på ny å treffe amerikaneren Mr. O''Daniel og fortsette forhandlingene med ham, mens jeg her avventer deres tilbakekomst. Mr. Delage, der er noe misfornøyd med sine kolleger i den kommersielle ledelse, ville nemlig gjerne ha en, han kunne konferere med, om han skulle kunne bringe sine kolleger på andre tanker.

I går spiste vi middag sammen med grosserer Carl Gutzeit, som har flyttet sin forretning over fra Nantes til Paris, og som jeg var en del sammen med i studentdagene. Han førte oss til en ekte fransk restaurant i rue de l''Echelle. Over inngangen står kun det gammeldagse skilt "Montagné, traiteur", og inne i lokalet står hr. Montagné selv i sin hvite kokkedrakt over sine gryter og kar. Gjestene går hen og hilser på ham, og han anbefaler da, hva man bør velge til sin diner. Gutzeit sa, at han av connoiseurer anses som Paris'' beste kokk, og det var også en fortreffelig middag, han serverte oss.

Efter middagen bilte vi ut til Gutzeits hjem i rue François 1er. Han bor der i det samme hus, hvor en del av utenriks­ministeriet holdt til, da jeg var i Paris siste gang, da vi foretok vår reise til Verdun. Det er et moderne og meget vakkert hus, og Gutzeit har her en meget luksuriøs leilighet. Vi ble mottatt av madame Gutzeit – franskfødt av en bekjent Nantes-familie – som gjorde et sjeldent sympatisk inntrykk.

I dag ga Gutzeit en dejeuner for oss hos Prunier – jeg innskrenket meg til å spise østers, da alle disse middager og frokoster har gjort meg noe "overmett".

Efter dejeuneren var Jørgen Stang og jeg en tur i Louvre og spaserte derefter en tur oppover Champs Elysées i det herlige vårvær – her er i dag nesten sommerlig varmt – og kom tilbake til hotellet gjennom noen gamle gater med praktfulle gamle hoteller, hvis arkitektur vi rett som det var måtte stanse opp for å beundre.

Efter en reisemiddag hos Vielle på boulevarden dro så de andre til London.