Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 27. november 1924

Den franske minister Mr. Pralon skal forlate Norge, idet han er utnevnt til minister av 1. klasse og skal overta bestyrelsen av Frankrikes legasjon i Lissabon.

Formennene i de norsk-franske foreninger og en del av minister Pralons og frues venner hadde i den anledning innbudt til en offentlig avskjedsmiddag for ministeren og hans frue på Grand Hotel, hvilken fant sted i går under stor tilslutning, idet alle billetter var revet bort og enda var der mange, som ikke kunne få plass.

Da jeg ennå er formann i "La Société pour L''Enseignement du Français", var jeg med blant innbyderne, og Barbara var en av de 3 vertinner.

Det var en av de vakreste og mest stilfulle fester, jeg har sett her i Kristiania, og tjente hovedarrangøren grosserer Sigurd Hesselberg til megen ære.

Festbordet var så vakkert og rikt utstyrt, at det formelig vakte sensasjon, da gjestene kom inn i Rococosalen.

Generalkonsul Storms festtale ble dessverre så klosset frem­ført og på et så gebrokkent fransk, at den til tross for det sikkert gode innhold, intet inntrykk gjorde. Derimot var lektor Høsts tale for Frankrike og professor Trampe Bødtkers for fru Pralon meget gode, så vel for innholdet som for formen og språkets vidd.

Minister Pralon, der jo som regel er en fremragende festtaler, hadde en "mauvais jour" – talen var altfor lang og trettende.

Uaktet minister Pralon aldri har gjort noe sympatisk inntrykk på meg, må jeg jo erkjenne, at han i de 5 år, han har vært her, har gjort meget for å styrke såvel de intellektuelle som kommersielle bånd mellom Norge og Frankrike, og at han derfor unektelig har satt merker efter sitt virke her.