Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Kristiania, 3. desember 1924

Vi var i går i middag hos den amerikanske minister Mr. Swenson – en av de mange avskjedsmiddager, der daglig holdes til ære for Pralons

Den amerikanske stat har for en tid siden kjøpt generalkonsul Hans Olsens efter norske forhold praktfulle palé i Nobels gate, med en passende del av den store omliggende park, og Amerika har vel nå det største og peneste legasjonshotell her i byen.

Men monteringene svarer dessverre ikke til lokalene – i alle fall ennå. Især virket spisesalen svært tom og kald. Men Mr. Swenson sa, at han hadde måttet sende tilbake en hel del av de møbler, der var sendt ham fra Paris, da de ikke passet til værelsene.

Middagen var forøvrig meget belivet, mest diplomater. Jeg hadde den franske legasjonssekretærs frue, madame Bradier, til bords, og Barbara den østerrikske minister dr. Riedl, der representerer det lemlestede Østerrike i 5 hovedsteder, deri­blant Berlin, og derfor kun av og til gir gjesteroller her.

Blant gjestene var amerikaneren Mr. Mauritz, som jeg var sammen med på Marienlyst i sommer, og som en av lederne for den amerikanske aluminiumstrust har vært med på å ordne refinansier­ingen av Tyssefaldene.