Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 16: 1924
Flisa i Aasnes, 7. juli 1924

Jeg er for tiden på besøk her oppe i Solør hos Marie og Kai. De har nå fått seg en hyggelig bolig, idet de har leid 2. etasje i Bjørnebys gård Kjølen nordre. Store værelser og en prektig rommelig altan, hvorfra man har den vakreste utsikt over Glomma og dalføret.

Kai ligger dessverre med vann i kneet efter et fall under hopping ved en sankthansfest nede hos overrettssakfører Omsted i Grue.

Marie er en kjekk liten husmor, alltid i virksomhet, syngende og i strål­ende humør, og lille Mabel krabber omkring, kan stå på sine ben og er en fortryllende liten solstråle.