Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Gausdal, 25. august 1921

Også i år tilbringer jeg noen uker her oppe på høyfjellet. Oppholdet blir litt kortere enn vanlig, da Barbara og jeg i neste måneds begynnelse vil reise til Paris og Sør-Frankrike for et par måneders tid.

Jeg vet aldri, jeg har tilbrakt en vakrere august måned på høyfjellet enn i år. Solskinn og varme, så vi selv om aftnene kan være ute uten overtøy.

Her er omtrent de samme mennesker som vanlig. Og enkelte nye som minister Irgens og frue, den hollandske minister Jonkheer de Rappard med frue og datter, ministerinne Brunchorst, født Langaard, overdommer Michael Hansson fra Egypt m.fl.

I går hadde vi en herlig tur til Gråkammen og kom hjem til sen middag.

Fru minister Irgens fortalte meg, at hun i våres er gått over til katolisismen. Det samme er tilfelle med en av hennes sønner, der nå i Paris utdanner seg til katolsk prest. Den katolske kirke har i det hele ikke gjort få konvertitter i de nordiske land i de senere år.