Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Kristiania, 5. september 1921

Den franske minister, Mr. Pralon, kom ut til oss i eftermiddag for å meddele meg, at jeg var utnevnt til offiser av Æreslegionen. Da han hadde hørt, at vi skulle reise til Frankrike, hadde han, uaktet utnevnelsen ikke var helt offisiell ennå, telegrafert til sin regjering og bedt om tillatelse til å meddele meg den, så jeg under mitt opphold i Frankrike kunne benytte deres distinksjoner, der jo er til nytte der. Han medbrakte også en skrivelse til det franske tollvesen for å lette oss ved grensene og likeledes en skrivelse til det franske utenriksministerium med anmodning om å skaffe oss adgang til å bese en del av frontlinjen. Det var jo meget elskverdig av ham, da jeg ikke hadde bedt om noen av disse ting.

I morgen drar vi da avsted med Fred. Olsens skip "Brüssel" til Antwerpen. Vi tenker å oppholde oss en 8 dagers tid i Belgia, førenn vi tar til Paris.