Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
30. juli 1921

Et sørgelig ulykkestilfelle er inntruffet ved Porsgrunns elektrometallurgiske aksjeselskaps fabrikk i Porsgrunn, hvor jeg er formann i styret, idet en jernbjelke fra et under oppførelse værende kranlag falt ned og rammet vår driftsingeniør Fredrik Stang Lund i hodet. Han ble ført til sykehuset i Skien, men døde om natten. Den unge mann, der kun ble 27 år gammel, hadde kun virket i 2 år ved vår bedrift, men hadde allerede i denne korte tid gitt så grundige prøver så vel på sin solide vitenskapelige dannelse som på et praktisk sunt skjønn. Men hva mer er, han hadde den gnist og fantasi, som også for en ingeniør må til for å bringe ham frem i første rekke. Og dertil besatt han en helstøpt karakters verdifulle egenskaper, samvittighetsfull, energisk og rettlinjet som han var. For oss blir det et stort tap, der vanskelig lar seg erstatte.