Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
Kristiania, juli 1921

Samtlige ministre i det Halvorsenske ministerium har latt seg dekorere med St. Olavsordenens kommandørkors, og hr. statsministeren selv med storkorset. At slikt i høy grad bidrar til å støtte bevegelsen for ordensvesenets opphevelse, er selvsagt, og det har vakt alminnelig misbilligelse. Hva der er det mest påfallende, er dog, at hr. statsråd Klingenberg, der sist talte og stemte for ordensvesenets opphevelse, med den begrunnelse at det aldri hadde gjort noe godt, men ofte det motsatte, har latt seg dekorere og efter sigende ikke har vært den minst ivrige efter å få den høye dekorasjon.