Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 14: 1921
28. mai 1921

Storstreiken har i går avfødt et meget farlig pøbelopptøy i byen. Der var i går aftes tillyst møte av de streikende på Youngstorget med hr. Martin Tranmæl, den trønderske kommunistkoryfé, som taler. Efter talen, som var spekket med de vanlige revolusjonære fraser, roptes der i massen: "Til inngjerdingen", dvs. de av Samfunnshjelpen oppførte gjerde langs havnen for å sikre arbeids­freden der nede. Store masser fulgte oppfordringen. og da der kun var et fåtallig politi til stede der, så det til å begynne med stygt ut. Og det kunne bli så meget alvorligere, som [det] bak gjerdene var plassert soldater utstyrt med skarpe skudd, og som hadde ordre til straks å skyte, hvis noen forsøkte å storme inn bak innhegningen. Heldigvis kom der snart politiunnsetning også med automobiler. Der oppsto en større batalje, idet pøbelen rev opp gatene og slynget gatestein, jernstenger og flasker mot politiet, hvorav flere ble såret. Politiet brukte imidlertid sine køller godt, og pøbelen ble drevet tilbake, og mange av dem fikk smake køllen så eftertrykkelig, at de nok ikke så lett begynner på ny.

"Socialdemokraten" i dag inneholder et voldsomt angrep på politiet i denne anledning, og politiets angrep på den fremstormende pøbel betegnes som "politiets brutale angrep på fredelige borgere". Der oppregnes en hel del eksempler på sådanne brutale overfall. Mulig er det jo, at en del "nys­gjerrige", som ikke var med blant urostifterne, har fått seg et rapp. Men hva har de der å gjøre, og under sånne omstendigheter må de være forberedt herpå. Det vil jo være umulig for politiet blant mange hundre mennesker med nøyaktighet å utsondre fårene fra bukkene.

"Socialdemokratens" opplysninger er i alle fall overdrevne og helt ut løgnaktige. Redaksjonen har vel stolt på, at ingen annen avis skulle utkomme, og at den borgerlige presse skulle bli kneblet ved streiken. Undertrykkelsen av det frie ord hører jo til bolsjevikenes første læresetninger. Heri har de imidlertid forregnet seg. "Tidens Tegn" utkom i dag som vanlig, og det forlyder, at også de øvrige aviser snarest mulig vil søke å komme efter. At "Tidens Tegn" har kunnet utkomme, som om der ingen streik var, har nok til det ytterste forbløffet lederne.

At Kristiania politi har vist seg så effektivt og modig, og uten å nøle har grepet inn mot urostifterne, vinner alminnelig bifall. Man vet jo, at mange av korpset er temmelig sosialistisk anstrøkne, og med den terror, der øves av organisasjonene nå for tiden, måtte man være forberedt på noe av hvert. Det skifte i ledelsen, der for nylig har funnet sted, idet politimester Beichmann har tatt avskjed, og politimesteren i Bergen, Grundt, som har efterfulgt ham, har nok hatt sin betydning. Det er jo betegnende, at Beichmann, da general Mannerheim for et par år siden skulle besøke Kristiania efter å ha avlagt besøk i Stockholm og København, bestemt motsatte seg dette og høylytt proklamerte at hvis det allikevel fant sted, kunne han ikke garantere hverken for kongens eller Mannerheims liv. Så måtte man få Mannerheim til å telegrafere, at han var blitt syk og derfor forhindret i å komme. Beichmann motsatte seg også med nebb og klør at der ble anskaffet automobiler til politiets bruk. Det viste seg ved opptøyene i går at disse var det mest effektive middel, politiet kunne råde over under gateoppløp.